Close

รู้จักกับ โอริง ส่วนประกอบเครื่องจักร

โอริง เป็นส่วนประกอบของเครื่องจักรที่นิยมใช้กันมาก และในรายละเอียดของการพิจารณาในการเลือกใช้งานโอริงให้ถูกต้องกับสภาวะการทำงานของจุดที่ใช้งานและสภาวะแ…

ยางซิลิโคนเกรดอาหาร(ฟู้ดเกรด)

การรับรองซิลิโคน เกรดอาหาร German LFGB ได้รับการรับรองจาก FDA สหรัฐอเมริกา วัสดุทำจาก polycondensation ของคอลลอยด์โพลิเมอร์ อนินทรีย์ส่วนประกอบหลัก คื…

คุณสมบัติยางซิลิโคน

ยางซิลิโคน เป็นพลาสติกชนิดหนึ่งที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาเลียนแบบยางธรรมชาติที่มีข้อจำกัดในด้านคุณภาพการใช้งาน ยางซิลิโคนมีลักษณะเป็นของเหลวข้นคล้ายกาวลาเ…

การใช้ยางซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.    ก่อนการใช้งานยางซิลิโคนทำการเตรียมยางโดยการปั่นด้วยสว่านไฟฟ้าประมาณ 5 – 10 นาทีเพื่อให้เนื้อยางแตกตัวเป็นเนื้อเดียวกัน (เพราะว่าอาจเกิดไฟฟ้าสถิต…

ความแตกต่างระหว่าง ยางสังเคราะห์ กับยางธรรมชาติ

ยางสังเคราะห์ (Synthetic rubber) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติ ซึ่งจัดว่าเป็นอิลาสโทเมอร์ หรือวัสดุยืดหยุ่นสังเคราะห์ (artifi…

Affiliate Marketing คือ?

Marketing ก็คือการตลาดอย่างหนึ่ง โดยถ้าให้อธิบายการทำงานของมันก็คือ การเป็นนายหน้า หรือช่วยขายสินค้าของคนอื่นแล้วได้ค่า commission กลับมาเป็นค่าตอบแทน…

Digital Transformation คือ?

Digital Transformation Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หรือถ้าเ…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!
0