ผลการทดสอบ การฆ่าเชื้อด้วย ฟิล์มทองแดง มาตรฐาน ISO22196 - ส.สมาน เทรดดิ้ง - บทความเรื่องยาง การใช้ยาง คุณสมบัติยาง

ผลการทดสอบ การฆ่าเชื้อด้วย ฟิล์มทองแดง มาตรฐาน ISO22196

ผลการทดสอบ การฆ่าเชื้อด้วย ฟิล์มทองแดง มาตรฐาน ISO22196 - .jpg - รายงานการทดลอง, ฟิล์มทองแดงฆ่าเชื้อ, ฟิล์มทองแดง, ผลการทดสอบ, ทดสอบการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย, Test Report, JIS2801, ISO22196

รายงานผลการทดสอบ การลด(ฆ่า)เชื้อแบคทีเรีย ฟิล์มทองแดง (Copper Film) ฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการทำลายผนังเยื่อหุ้มเซลล์ของเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย ช่วยลดโอกาสที่เชื้อก่อโรคต่างๆ แพร่ไปสู่ผู้อื่น จนอาจเกิดเป็นการระบาดออกไปเป็นวงกว้าง โดยเนื้อฟิล์มนั้นจะมีอนุภาคทองแดงผสมอยู่

รายงานผล

ทดสอบที่อุณหภูมิ 35°C
ทิ้งไว้บนแผ่นฟิล์ม 24 ชั่วโมง
ผลลัพธ์ Log 5.8 ถึง Log 6.6  หรือ 99.999%

มาตรฐานการทดสอบ

JIS2801 (Japan Industrial Standard 2801) หรือ มาตรฐาน ISO22196

เชื้อที่นำมาทดสอบ

1. Escherichia coliเป็นแบคทีเรียในกลุ่มโคลิฟอร์ม เป็นตัวชี้การปนเปื้อนของ อุจจาระ ในน้ำ มีอยู่ตามธรรมชาติ พบในลำไส้ใหญ่ของสัตว์ และมนุษย์ แบคทีเรียชนิดนี้ทำให้เกิดอาการท้องเสียบ่อยที่สุด ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้ถ่ายอุจจาระเหลว หรือเป็นน้ำ แต่อาการมักไม่รุนแรง

2. Staphylococcus aureusเป็นส่วนหนึ่งของจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อประจำถิ่นในผิวหนังและโพรงจมูก[1] เป็นแบคทีเรียก่อโรคชนิดหนึ่ง เมื่อ S. aureus ปนเปื้อนลงไปในอาหาร จะสร้างสารพิษที่เรียกว่าเอนเทอโรทอกซินขึ้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ชนิด ได้แก่ ชนิด A, B, C1, C2, C3, D, E และ H สารพิษนี้ทนต่อความร้อนได้ดีมาก ทำให้ผู้บริโภคเกิดอาหารเป็นพิษอาการมักเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน ส่วนมากไม่มีไข้ ในรายรุนแรงอาจช็อกได้

3. Klebsiella pneumoniaeเป็นแบคทีเรียก่อโรคในมนุษย์และสัตว์ สามารถก่อให้เกิดโรคได้หลากหลายขึ้นกับตำแหน่งของร่างกายที่ติดเชื้อ สามารถก่อให้เกิด โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ, โรคติดเชื้อในกระแสเลือด, โรคติดเชื้อในปอด, โรคติดเชื้อที่บาดแผล เป็นเชื้อโรคสำคัญ โดยเชื้อนี้มีโอกาสติดเชื้อได้มาก ตรวจพบมากที่สุดใน สถานพยาบาล คลินิก โรงพยาบาล 

4. Salmonella typhimurium เป็นเชื้อที่ติดเชื้อได้จากสัตว์ป่า ปศุสัตว์ เช่น วัว ควาย และสัตว์ปีก อาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ไม่ปรุงให้สุก สามารถติดเชื้อ และระบาดได้ในสัตว์อื่น ๆ เช่น แมว แฮมสเตอร์ นอกจากนี้ยังเป็นเชื้อโรคร้ายแรงของมนุษย์ สามารถติดเชื้อได้ในมนุษย์ เชื้อในสายพันธุ์ใกล้เคียง สามารถก่อให้เกิด โรคไข้ไทฟอยด์ โรคไข้รากสาด เชื้อนั้นมีความรุนแรงและส่งผลต่ออวัยวะอื่นนอกระบบทางเดินอาหาร เช่น กระดูก ข้อ ระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) หรืออวัยวะภายในอื่น ๆ รวมถึงการติดเชื้อในกระแสเลือด การวิจัยพบว่าในครัวเรือน ที่พักอาศัย เป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มากที่สุด มีโอกาสมากขึ้นถ้าหาก ครัวเรือนอยู่ใกล้กับต้นตอของเชื้อ แหล่งติดเชื้อ หรือพาหะ

View Test Report

สั่งซื้อฟิล์มทองแดง Copperplus ฟิล์มฆ่าเชื้อไวรัส และแบคทีเรีย นำเข้าจากเกาหลีใต้ จากตัวแทนจำหน่าย ได้ที่นี่

ส.สมาน เทรดดิ้ง