สร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานซิลิโคนด้วยเครื่อง CNC - ส.สมาน เทรดดิ้ง
สร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานซิลิโคนด้วยเครื่อง CNC

สร้างแม่พิมพ์ขึ้นรูปชิ้นงานซิลิโคนด้วยเครื่อง CNC

 

รับสร้างแม่พิมพ์ สร้างโมลด์ (Mold) ขึ้นรูปชิ้นงานยาง ด้วยเครื่อง CNC ความละเอียดสูง รองรับงานไฟล์ 3D