Terms of Services

นโยบายการจัดส่งสินค้า – ดำเนินการหลังจาก ยืนยันการชำระเงินสินค้าครบทั้งหมด – จัดส่งด้วยบริการขนส่งมาตรฐาน – จัดส่งวันอังคาร, วันเสาร์ เวลา 16.00 น. – หลังส่งภายใน 5 วัน หากยังไม่ได้รับ โปรดติดต่อเรา หรือบริษัทขนส่ง – สามารถมารับสินค้าด้วยตัวเองที่สำนักงาน – หากพบว่าพัสดุถูกแกะมาก่อน โปรดปฏิเสธการรับพัสดุ