ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ

Terms of Services

นโยบายการจัดส่งสินค้า
– ดำเนินการหลังจาก ยืนยันการชำระเงินสินค้าครบทั้งหมด
– จัดส่งวันอังคาร, วันศุกร์ เวลา 13.00 น.