วีดีโอการผลิตขึ้นรูปยางซิลิโคน - ส.สมาน เทรดดิ้ง - โรงงานผลิตยางซิลิโคนตามแบบ สั่งทำยาง
ขึ้นรูปยางซิลิโคน

วีดีโอการผลิตขึ้นรูปยางซิลิโคน

ผลิตชิ้นส่วนยางโดยการขึ้นรูปยาง และนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ วีดีโอการถอดแม่พิมพ์ หลังจากอัดขึ้นรูปยางด้วยความร้อน รับสั่งทำยางตามแบบ