ติดต่อเรา

  • ที่อยู่สำนักงาน สำหรับ รับ-ส่ง ตัวอย่าง, พัสดุ, สินค้า และจดหมาย
  • เข้าพบที่สำนักงาน โปรดนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน
  • ติดต่อสอบถาม ขอรับใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทาง

เปิดทำการ

  • เปิดทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์
  • เวลาทำการ 8.00 – 16.00 น. (UTC+7)
  • ปิดทำการ วันอาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์

ที่อยู่

ออนไลน์

โรงงานผู้ผลิต

บริการรับจัดหา

ผู้จัดจำหน่าย