บริการของเรา

  • รับผลิตชิ้นส่วนยาง ตามแบบ, ตัวอย่าง ที่ต้องการ
  • สร้างโมลด์ สร้างแม่พิมพ์ ขึ้นรูปชิ้นงานยาง ด้วยเครื่อง CNC รองรับไฟล์ 3D
  • ออกสูตรยาง ปรับสูตรยาง ความแข็ง และคุณสมบัติยาง ตามต้องการ
  • เพิ่มประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาที่พบ ในยางที่ใช้อยู่
  • สนับสนุน จัดหา ประเภทยางที่เหมาะสม
  • ให้คำแนะนำ ปรึกษาปัญหา เกี่ยวกับยาง

รับใบเสนอราคา

  • ผู้ติดต่อสามารถแจ้งข้อมูลงานที่ต้องการสั่งทำ ด้วยข้อมูล รูปภาพ ชิ้นงานตัวอย่าง จำนวนที่ต้องการ ขนาด แบบ และ วัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อประเมินราคา
  • มีการควบคุมดูแลข้อมูลงาน และเอกสารการดำเนินงานต่างๆ เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ สอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะ ผู้มีส่วนในขั้นตอนการดำเนินงานเท่านั้น.
  • สามารถส่งข้อมูลแบบงาน ได้ทุกช่องทางที่ ติดต่อเรา หรือทางอีเมล smarntrading@outlook.co.th