ขอเงินคืน 

ร้านค้าบนเว็บไซต์ ส.สมาน เทรดดิ้ง อาจคืนเงิน สำหรับการสั่งซื้อเฉพาะที่ทำรายการบนเว็บไซต์ ในสินค้าบางรายการ หากสินค้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ใช้งานไม่ได้ ไม่ได้รับ สูญหาย คุณต้องดำเนินการ ติดต่อผ่านแอพฯสนทนา หรือโทรศัพท์ โดยขึ้นอยู่กับ ข้อร้องเรียน ดังนี้

– สินค้าไม่ตรงกับรายการที่สั่งซื้อ หรือไม่ตรงกับคำอธิบายไว้ ให้ถ่ายภาพสินค้า และติดต่อส่งคืนได้ทันที เพื่อรับเงินคืน โดยผู้ส่งคืนเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้การส่งคืนเองทั้งหมด เมื่อเราได้รับสินค้า และตรวจสอบแล้ว จึงได้รับเงินคืนตามจำนวนยอดที่ชำระในรายการ
– สินค้าไม่สมบูรณ์ หรือชำรุด จากขั้นตอนการจัดส่ง ให้ถ่ายภาพสินค้า และหีบห่อ อย่างละเอียด และติดต่อเราทันที ภายใน 12 ชั่วโมงหลังลงชื่อรับสินค้า การคืนเงินขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ โดยอ้างอิงบันทึกจาก ผู้ให้บริการส่งสินค้า

กรณีสินค้าสูญหาย

– สินค้าสูญหาย ระหว่างการส่ง สินค้าจะถือว่าสูญหายเมื่อ พัสดุอยู่ในสถานะกำลังจัดส่ง มากกว่า 7 วัน ส.สมาน เทรดดิ้ง จะส่งสินค้ารายการเดียวกันให้ทันทีอีกครั้ง เมื่อครบวันที่กำหนด

ปฏิเสธความรับผิดชอบ

– ทาง ส.สมาน เทรดดิ้ง ปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีสินค้าสูญหาย หลังจากมีผู้ลงชื่อรับสินค้าแล้ว โดยอ้างอิงบันทึกจาก ผู้ให้บริการส่งสินค้า

 

สำคัญ: คุณจะต้องอยู่ในประเทศไทย และมีบัญชีธนาคารในประเทศไทย