กลุ่ม การติดฟิล์มทองแดง - ส.สมาน เทรดดิ้ง
ส.สมาน เทรดดิ้ง