กลุ่ม ทองแดงทำลายเชื้อแบคทีเรีย - ส.สมาน เทรดดิ้ง
ส.สมาน เทรดดิ้ง