กลุ่ม ฟิล์มทองแดงฆ่าเชื้อ - ส.สมาน เทรดดิ้ง
ส.สมาน เทรดดิ้ง