เกี่ยวกับเรา

ส.สมาน เทรดดิ้ง

ดำเนินกิจการรูปแบบ B2B (Business to Business) สนับสนุน และจัดหาอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ จดทะเบียนพาณิชย์ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ดำเนินกิจการในชื่อ ร้าน ส.สมาน เทรดดิ้ง จดทะเบียนโดย ศรศักดิ์ ธนสุขเกษม ดำเนินงานในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป บริหารจัดการในส่วนของสำนักงาน ประสานงาน และควบคุมการผลิต ดำเนินงานร่วมกับหุ้นส่วนตำแหน่งหัวหน้าช่าง รับผิดชอบงานในส่วนการสร้างแม่พิมพ์ สำหรับใช้อัดขึ้นรูปชิ้นงานยาง ดำเนินงานมา ปัจจุบันเป็นระยะเวลากว่า 19 ปี

ส.สมาน เอ็นจิเนียริ่ง

จดทะเบียนขึ้นใน วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561 ดำเนินงานสนับสนุน ควบคู่กับ ส.สมาน เทรดดิ้ง
ปัจจุบัน ส.สมาน เทรดดิ้ง ได้ปรับตัวไปทางด้านออนไลน์มากขึ้น มีการขยายฐานลูกค้า โดยการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ มีการออกแบบ และผลิตสินค้า ยางที่ใช้ทั่วไป ออกมาวางจำหน่าย ทั้งแบบขายปลีก ขายส่ง ตัวแทนจำหน่าย ด้านการตลาด เว็บไซต์ ส.สมาน เทรดดิ้ง ได้เพิ่มระบบพันธมิตร (Affiliates Program) เข้ามา รองรับตัวแทนจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์ ที่มีมากขึ้น ด้านประชาสัมพันธ์ และการติดต่อประสานงาน ได้ปรับตัว เพื่อรองรับกับรูปแบบ การดำเนินธุรกิจในยุคออนไลน์ ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านแอพฯ ซึ่งทำให้การติดต่อ การประสานงาน ทำได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น.