ประเภทยางที่รองรับ

สามารถแจ้ง ชนิด เกรด และคุณภาพ ของยางเพิ่มเติม

ยางซิลิโคน (Silicone Rubber, MQ, VMQ, PVMQ, Q)
ยางไนไทรล์ (Nitrile Rubber, NBR)
ยางฟลูออโรคาร์บอน ( Fluorocarbon Rubber)
ยางสังเคราะห์ (Synthetic Rubber, SR)
ยางสไตรีนบิวทาไดอีน (Styrene-Butadiene Rubber, SBR)
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber, NR)