การผลิตขึ้นรูปชิ้นงานยางซิลิโคน - ส.สมาน เทรดดิ้ง
ขึ้นรูป ชิ้นงาน ยางซิลิโคน scaled 1 - การผลิตขึ้นรูปชิ้นงานยางซิลิโคน - ออกสูตรยาง, หล่อยาง, ยางวัตถุดิบ, ยางดิบ, ยางซิลิโคน, ยาง, ผลิตภัณฑ์ยาง, ชิ้นงานยาง, ขึ้นรูปยาง, ขึ้นรูปชิ้นงานยาง, การผลิต

การผลิตขึ้นรูปชิ้นงานยางซิลิโคน

กระบวนการ การผลิตขึ้นรูปชิ้นงานยางซิลิโคน

ขั้นตอนที่ 1 การเลือกคุณสมบัติยางซิลิโคน ให้ตรงตามความต้องการ

การผลิต หรือ การขึ้นรูปชิ้นงานยางซิลิโคน สินค้ายาง ชิ้นส่วนยาง ส่วนประกอบ อะไหล่ยางต่างๆ เพื่อนำไปใช้งาน ต้องเลือกจากสภาพแวดล้อมที่ใช้งาน และเลือกระดับคุณภาพที่เหมาะสม ของยางซิลิโคน เช่น ผลิตภัณฑ์ยาง ทนต่อการเสียดสี ทนต่อน้ำมัน ทนต่อกรด ด่าง สูง หรือ ต่ำ ทนต่อสารเคมีชนิดใด ทนต่ออุณหภูมิ สูง หรือ ต่ำ สภาพแวดล้อมการทำงานเหล่านี้ มีความสำคัญ ทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้ชิ้นงานยางซิลิโคนได้เหมาะสมมากขึ้น.

ขั้นตอนที่ 2 จัดเตรียมยางวัตถุดิบ

ยางดิบนั้นยังไม่สามารถนำมาผลิตขึ้นรูปเป็นชิ้นงานได้โดยตรง ในการผลิตชิ้นงานนั้นจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้ หรือที่เรียกว่าการออกสูตรยาง

 • การนำยางดิบ มาผสมกับสารเคมี โดยมีการผสมสารเคมีตามสัดส่วน ซึ่งเป็นตัวเร่งช่วยทำให้ยางดิบอยู่ตัวหลังผ่านกระบวนการขึ้นรูปชิ้นยาง
 • ใส่ส่วนผสมสารเคมี ที่ทำให้ยางมีคุณสมบัติพิเศษ ตามสภาพแวดล้อมการทำงาน
 • ผสมสีที่ต้องการลงไปในเนื้อยาง
 • ส่วนผสมอื่นๆ ให้ครบตามความต้องการที่จะผลิตออกมาเป็นชิ้นงานยาง

ขั้นตอนที่ 3 เตรียมการขึ้นรูปชิ้นงานยาง

เริ่มจากการตัดแบ่งยางดิบที่ผสมเสร็จแล้ว แบ่งเป็นชิ้นตามปริมาณยาง น้ำหนักยาง หรือตามขนาดรูปร่าง ของชิ้นงานยางที่จะทำการขึ้นรูป

ขั้นตอนที่ 4 การขึ้นรูป

หลังจากผ่านขั้นตอนเตรียมยางดิบ ที่เป็นขั้นตอนสำคัญ มาถึงขั้นตอนการทำให้ยางดิบมีรูปทรง รูปร่างที่ต้องการ ในส่วนนี้จะข้ามเรื่องการสร้างแม่พิมพ์ที่จะนำมาใช้ขึ้นรูปยาง

 • นำแม่พิมพ์ที่จะใช้ในการขึ้นรูปยางซิลิโคน มาใส่ยางดิบใส่เข้าไปในโพรงของแม่พิมพ์
 • ทำแม่พิมพ์ให้ร้อนด้วยเครื่องฮีตเตอร์ทำความร้อน
 • กดฮีตเตอร์ทำความร้อนลงไปที่แม่พิมพ์ เพื่อทำให้ยางดิบ มีรูปร่าง ตามรูปร่างของโพรงแม่พิมพ์
 • การกดมีทั้งแบบระบบ กดด้วยแรงจากเครื่องไฮดรอลิค ที่ควบคุมผ่านแผงควบคุม และการกดแบบใช้แรงคน เป็นการออกแรงหมุนแม่แรงที่ใช้ กดและยกฮีตเตอร์ ยังมีวิธีขึ้นรูปที่คล้ายกันโดยใช้หลักการของหัวฉีด และการปล่อยไหล ซึ่งยังไม่กล่าวถึงในที่นี้

  ขั้นตอนที่ 5 การคัดแยก และตกแต่ง

  หลังจากที่ขึ้นรูปเป็นชิ้นยางผลิตภัณฑ์ จะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบความเรียบร้อย การคัดแยก และ ตัดแต่งเศษยางส่วนเกินที่ถูกรีดออกมาจากขั้นตอนการกดขึ้นรูป โดยตัดยางให้มีรูปทรงที่ถูกต้อง ตามแบบ ตามลักษณะ ที่ต้องการ

ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบลักษณะของผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อให้เป็นชิ้นงานยางซิลิโคนที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้าย จึงเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต และส่งต่อไปยังขั้นตอนการบรรจุภัณฑ์.

 

การใช้ยางซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ