การใช้ยางซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ส.สมาน เทรดดิ้ง
20 1 1 - การใช้ยางซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ยางซิลิโคน, ยาง, ผลิตยาง, ประสิทธิภาพ, silicone rubber, silicone, performance

การใช้ยางซิลิโคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.    ก่อนการใช้งานยางซิลิโคนทำการเตรียมยางโดยการปั่นด้วยสว่านไฟฟ้าประมาณ 5 – 10 นาทีเพื่อให้เนื้อยางแตกตัวเป็นเนื้อเดียวกัน (เพราะว่าอาจเกิดไฟฟ้าสถิตระหว่างการจัดเก็บ)เหมาะสำหรับการใช้งาน (หากมีการเก็บมากกว่า 1 เดือนแนะนำให้เพิ่มระยะเวลาในการปั่นยาง)

2.    ตวงยางซิลิโคนในปริมาณที่พอเหมาะกับชิ้นงานใส่ภาชนะที่เตรียมไว้สำหรับทำการผสมกับตัวเร่งแข็งของยางซิลิโคน(ยางแต่ละชนิดจะมีตัวเร่งเฉพาะของยางชนิดนั้นๆเอง)

3.    ก่อนผสมกับตัวเร่งแข็งของยางซิลิโคนให้ทำการคนยางซิลิโคนอีกหนึ่งรอบ

4.    มาตรฐานของอัตราส่วนการผสมยางซิลิโคนกับตัวเร่งคือ 1.5 – 2% (ยางแต่ละชนิดอาจมีอัตราส่วนการผสมที่แตกต่างกัน)หมายถึง ใช้ ยาง 100 ส่วน ต่อ ตัวทำแข็ง 1.5 –2 ส่วน (ยกตัวอย่าง เช่น ยางซิลิโคน 100กรัม ใช้กับตัวเร่งแข็ง 1.5 – 2 กรัมโดยสามารถใช้หลอดไซริงค์ทดแทนในอัตรส่วน 1 กรัม เท่ากับ 1 ซีซี)

5.    ค่อยๆเทตัวเร่งแข็งและคนผสมให้ทั่วๆ (สำคัญมาก) ระยะเวลาคนยางไม่ควรเกิน 5 นาที จากนั้นให้นำยางซิลิโคนไปใช้งานได้เลย

6.    ระยะเวลาการทำงาน (Pot Life หรือ Gel Time) อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของยางซิลิโคนแต่ละชนิดให้สอบถามผู้จัดจำหน่าย

a.    Pot life คือ ระยะเวลาหลังจากทำการผสมตัวเร่งแข็งไปแล้วจนถึงระยะเวลาที่ยางซิลิโคนเริ่มเหนียวข้นจนไม่สามารถใช้งานได้(คือยางซิลิโคนจะคงสภาพไม่เปลี่ยนแปลงแล้ว)

b.    ระยะเวลาการแห้งสนิทของยางซิลิโคน(Cure Time) อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับประเภทของยางซิลิโคนแต่ละชนิดให้สอบถามผู้จัดจำหน่าย

 

ที่มา facebook.com/SuperSiliconeAndResinArt/

ส.สมาน เทรดดิ้ง