คุณสมบัติที่ควรทราบ ของยางไนไตรล์ (NBR, Nitrile rubber) - ส.สมาน เทรดดิ้ง
nbr scaled 1 - คุณสมบัติที่ควรทราบ ของยางไนไตรล์ (NBR, Nitrile rubber) - ไนไตรล์, อุณหภูมิ, อัดขึ้นรูป, รับสั่งทำยาง, ยางไนไตรล์, ยางซิลิโคน, ยางกันรั่วซึม, ยาง nbr, ยาง, ผลิตยาง, ซีลยาง, ซิลิโคน, silicone rubber, rubbermaid storage, rubbermaid products, rubbermaid commercial, rubbermaid carts, rubber mulch, rubber bands, rubber, nitrile rubber static, nitrile rubber sheet, nitrile rubber rolls, nitrile rubber nbr, nitrile rubber density, nitrile rubber defects, nitrile rubber cord, nitrile rubber color, nitrile rubber chemical compatibility, nitrile rubber, nbr3, nbr stock price, nbr stock, nbr

คุณสมบัติที่ควรทราบ ของยางไนไตรล์ (NBR, Nitrile rubber)

ยางไนไตรล์ (Nitrile rubber) ซึ่งรู้จักกันในชื่อ NBR เป็นยางกันรั่วซึมที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดชนิดหนึ่ง เนื่องจากมีความทนทานต่อเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและน้ำมันล่อลื่น นอกจากนั้นยังมีราคาค่อนข้างถูก ไนไตรล์อีลาสโตเมอร์เป็นโคพอลิเมอร์ของอะคริโลไนไตรล์ (acrylonitrile) และบิวตะไดอีน (butadiene) โดยมีสูตรผสมไนไตรล์ที่ผันแปรได้หลายชนิด

ปริมาณอะคริโลไนไตรล์

อะคริโลไนไตร์ล (ACN) ปริมาณของสายโซ่พอลิเมอร์ (polymer chains) มีแตกต่างกันไปตั้งแต่ 18% จนถึง 50% ปริมาณ ACN ที่น้อยลงทำให้ยางมีคุณสมบัติในการคงรูปในที่อุณหภูมิต่ำได้ดีขึ้น แต่จะทนทานต่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นโพลาร์ได้น้อยลง หากมีปริมาณ ACN มากขึ้น ยางจะมีคุณสมบัติในการคงรูปในที่อุณหภูมิต่ำได้น้อยลง แต่จะทนทานต่อเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นโพลาร์ได้ดีขึ้น มาตรฐานของ NBRs โดยทั่วไปแล้วจะมีปริมาณ ACN 34%

ความผันแปรอื่นๆ

• ไนไตรล์มักจะทาน้ำมันหล่อลื่นด้านในเพื่อช่วยให้ติดตั้งได้ง่ายขึ้นหรือลดแรงเสียดทานสำหรับการใช้งานแบบไดนามิก
• ไนไตรล์สามารถใช้สูตรที่มีเฉพาะส่วนผสมใน “รายการสีขาว” ตามที่กำหนดใน 21.CFR 177.2600 เพื่อการใช้งานในสภาวะที่ยางต้องสัมผัสกับอาหารและเครื่องดื่ม
• ไนไตรล์สามารถยื่นขออนุมัติจาก National Sanitation Foundation (NSF) เพื่อนำมาใช้กับการใช้งานเกี่ยวกับน้ำดื่มได้
• นอกจากนั้นไนไตรล์ยังสามารถยื่นขออนุมัติกับ Underwriters Laboratories (UL) เพื่อนำมาใช้งานตามที่ระบุใน UL157 ได้
• ยางไนไตรล์สามารถผสมกับโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) เพื่อสร้างความทนทานต่อเชื้อเพลิง โอโซนและสภาพอากาศ จากการผสม NBR-PVC

ข้อมูลทั่วไป
การกำหนด ASTM D 1418: NBR
การกำหนดISO/DIN 1629: NBR
รหัส ASTM D2000 /SAE J 200: BF, BG, BK, CH
สีมาตรฐาน : ดำ
ช่วงความแข็ง : ถึง 90 Shore A
ต้นทุนเปรียบเทียบ: ต่ำ

อุณหภูมิในการใช้งาน

มาตรฐาน ณ อุณหภูมิต่ำ: -40°C / -40°F
มาตรฐาน ณ อุณหภูมิสูง: 100°C / 212°F
อุณหภูมิต่ำสำหรับ สูตรพิเศษ: -55°C / -67°F
อุณหภูมิสูงสำหรับ สูตรพิเศษ: 135°C / 275°F

ใช้งานได้ดี
-น้ำมันปิโตรเลียมและเชื้อเพลิง
-อะลิฟาติกไฮโดรคาร์บอน
-น้ำมันพืช
-น้ำมันซิลิโคนและจาระบี
-เอทิลีนไกลคอล
-กรดเจือจาง
-น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 100°C (212°F)

ใช้งานได้ไม่ดี
-อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
-น้ำมันเบรกยานยนต์
-คลอริเนตไฮโดรคาร์บอน
-คีโตน
-อิเทอร์
-เอสเทอร์
-น้ำมันไฮดรอลิกฟอสเฟตเอสเตอร์
-กรดแก่
-โอโซน / สภาพอากาศ / แสงแดด