Digital Transformation คือ? - ส.สมาน เทรดดิ้ง
unnamed 1 - Digital Transformation คือ? - เทคโนโลยี, ธุรกิจ, digital transformation, Digital Disruption

Digital Transformation คือ?

Digital Transformation

Digital Transformation คือ การเปลี่ยนแปลงโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อสอดรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หรือถ้าเป็นในทางธุรกิจและองค์กร ความหมายจะคล้ายคลึงกัน คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย เพื่อให้ทันตามโลกเศรษฐกิจ และยังคงดำเนินต่อไป ก่อนที่จะโดน Digital Disruption เข้าเล่นงานนั่นเอง

Digital Transformation หมายถึง? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?
แนวคิด Digital Transformation การปรับตัวมีหลากหลายทฤษฎี แต่ที่กำลังจะแนะนำคือเป็นหลักการจาก ionology ที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อองค์กรและบริษัท ซึ่งการที่จะทำ Digital Transformation มีองค์ประกอบด้วยกันอยู่ 5 อย่างคือ

Strategy กลยุทธ์ของธุรกิจ
กลยุทธ์ของธุรกิจนับว่าเป็นจุดสำคัญ เพื่อที่จะทำให้องค์กรไปถึงจุดมุ่งหมาย

Staff & Customer Engagement
การสื่อสารทั้งพนักงานและลูกค้า
การสื่อสารจำเป็นต้องมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด Loyalty ทั้งพนักงานและลูกค้า

Culture of Innovation เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร
เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่จะคอยหล่อเลี้ยงให้พนักงานอยู่กับองค์กรไปนานๆ แต่แค่วัฒนธรรมองค์กรดียังไม่พอ ยิ่งมีเทคโนโลยีหรือความรู้ส่งเสริม จะช่วยทำให้พนักงานเก่งขึ้น

Technology
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีไม่เพียงแค่อุปกรณ์เท่านั้น แต่ต้องเป็นทั้งระบบขององค์กร รวมทั้งทรัพยากรคน พยายามใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Data & Analytics
ข้อมูลนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในยุคนี้ใครมีข้อมูลเป็นเหมือนขุมทรัพย์ เพียงแค่จำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ถูกด้าน

 

Digital Transformation คืออะไร…ใช้ทำอะไรได้บ้างในโลกธุรกิจ

องค์กรที่จะเตรียมปรับเปลี่ยนด้วย Digital Transformation จึงควรทำให้ครบทั้ง 5 ข้อ ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำให้องค์กรเข้าสู่ Digital Transformation อย่างแท้จริง ไม่สามารถขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ เพราะถ้าขาดอย่างใดไปอย่างหนึ่งจะทำให้ Digital Transformation เกิดปัญหากับองค์กรได้

 

Digitization มีพร้อมทุกอย่างแต่ขาดกลยุทธ์

Strategy คือกลยุทธ์เปรียบดั่งแผนที่ ที่ทำให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้โดยที่ไม่หลงทาง เป็นการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน ดังนั้นเมื่อขาดกลยุทธ์ ก็เหมือนกับเรือที่ไร้หางเสือ เป็นเพียงแค่เปลี่ยนวิธีการทำงานในรูปแบบดั้งเดิมเป็นดิจิทัลเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ถึงขั้น Digital Transformation

Resistance เกิดการต่อต้านจากพนักงานและลูกค้า
หากขาด Staff & Customer Engagement สื่อสารกันไม่ลงตัว หรือขาดความเข้าใจทั้งลูกค้าและพนักงาน มีโอกาสูงที่พนักงานและลูกค้าจะเกิดการต่อต้านความเปลี่ยนแปลง ยังไม่พอยังขาดความร่วมมืออย่างจริงใจ ทำให้เสียโอกาสในการปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ Digital Transformation

Incoherent Action ขาดนวัตกรรมในวัฒนธรรมองค์กร
เมื่อขาดความเข้าใจในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดความล้มเหลวในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทำให้บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถที่จะนำไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับบริษัทได้ ดังนั้นการเพิ่มพูนความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ทำให้เกิดพนักงานที่เก่ง และนำความสามารถมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด

Frustration ความขัดข้องของการ Digital Transformation เมื่อปราศจากเทคโนโลยี
แน่นอนว่าเทคโนโลยีคือหนึ่งในตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิด Digital Transformation ในองค์กร หากปราศจากเทคโนโลยีแล้ว องค์กรก็เหมือนโดนขัดขวางไม่สามารถทำให้เกิด Digital Transformation ได้ หรืออีกนัยหนึ่งคือมีเทคโนโลยี แต่ขาดความรู้ความสามารถในการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเช่นกัน

Stagnation องค์กรจะไม่เติบโตเมื่อขาดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
อย่างที่กล่าวไป ในยุคนี้ข้อมูล Data นับว่ามีประโยชน์มหาศาล แต่ยิ่งมีข้อมูลมาก ก็มีความจำเป็นในการจัดเรียงให้เป็นหมวดหมู่ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ จากนั้นจึงนำไปใช้ประโยชน์ แต่เมื่อองค์กรมีข้อมูลในมือมาก แต่ไม่นำข้อมูลนั้นมาใช้ เท่ากับว่าองค์กรนั้นจะไม่เจริญเติบโต
สุดท้าย ก่อนที่องค์กรจะเริ่มต้นทำ Digital Transformation จึงควรมีความพร้อม และพัฒนาทั้ง 5 ด้านไปพร้อมกัน ถ้าหากองค์กรเดินหน้า ก็จะสามารถก้าวผ่าน Digital Disruption และดำเนินต่อไปได้นั่นเอง

 

ที่มา https://blog.ourgreenfish.com/digital-transformation