เกรดของยางซิลิโคน และความพิเศษของซิลิโคน มีอะไรบ้าง? - ส.สมาน เทรดดิ้ง
Silicone 3D vdW - เกรดของยางซิลิโคน และความพิเศษของซิลิโคน มีอะไรบ้าง? - เกรดยางซิลิโคน, ยางซิลิโคน, ยาง, ซิลิโคนเกรดพิเศษ, ซิลิโคน, คุณสมบัติยางซิลิโคน, ขึ้นรูปซิลิโคน

เกรดของยางซิลิโคน และความพิเศษของซิลิโคน มีอะไรบ้าง?

ยางซิลิโคน เกรดพิเศษ

ยางซิลิโคน (Silicone Rubber) มีหลายเกรด และรูปแบบ เกรดยางซิลิโคนสูงขึ้น จะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามความพิเศษที่เด่นชัดของยางซิลิโคน คือ การทนต่อไอน้ำ ความต้านทานการฉีกขาดสูง สามารถทำงานได้ในอุณหภูมิสูงมาก และในอุณหภูมิที่ต่ำสุดขั้ว ทนทานต่อการนำไฟฟ้า/สารเคมี/น้ำมัน/กรด/ก๊าซ/ไม่มีควันเมื่อเผาไหม้ และการหน่วงไฟ ความหลากหลายของคุณสมบัติในยางซิลิโคนจะมีหลายข้อ จะมีจุดอ่อนที่การฉีกขาด เนื้อยางไม่มีคุณสมบัติเสริมความต้านทาน ทนต่อแรงดึงได้ต่ำ

ยางซิลิโคน มีช่วงความแข็งระดับซึ่ง หน่วยวัดเป็นชอร์ A หรือ IRHD ระหว่าง 10 และ 100 จำนวนที่สูงขึ้นเป็นสารประกอบที่ยากขึ้น มันยังมีสีอยู่แทบทุกสี.